Sammen kan du og dyrlegen ta styringen for å behandle hundens epilepsi20 January 2016
Hva skal jeg gjøre?

HVA SKAL JEG GJØRE NÅR HUNDEN HAR ET ANFALL?

Når du merker at hunden er i ferd med å få eller faktisk har et anfall, må du først og fremst holde deg rolig. Her er noen viktige ting å huske på:

1. Sørg for hunden ikke kommer til skade

Fjern om mulig eventuelle gjenstander som hunden kan støte inn i (f.eks. salongbord) eller ting den kan vikle seg inn i (f.eks. elektriske ledninger). Hvis hunden har gått opp en trapp, må du stenge trappegrinden (hvis du har dette) for å hindre fall. Du må IKKE forsøke å holde hodet til hunden eller dra tungen ut av munnen på den. Hunden svelger ikke tungen, men den kan komme til å bite deg på grunn av ufrivillige bevegelser.

2. Fjern "sensoriske stimuli"

Når hunden har et anfall, er det viktig å fjerne så mange sensoriske stimuli som mulig. Det betyr at du skal mørklegge omgivelsene og gjøre det rolig ved å slå av TV-en, trekke gardinene for hvis det er lyst ute, slukke lyset og unngå å snakke eller rope høyt i nærheten av hunden. Ta om mulig små barn ut av rommet.

3. Ta tiden på anfallet

Normalt varer et anfall kun et par minutter, men når du selv står midt oppi det, kan det ofte føles lenger. Derfor er det meget viktig å ta tiden på anfallet. Dette vil hjelpe deg og dyrlegen med å konstatere om det trengs akutt medisinering for å avbryte anfallet (se avsnittet "Praktiske verktøy" for å få flere opplysninger).

Hvis anfallet varer i mer enn fem minutter, eller hvis hunden har hatt flere anfall på samme dag, må du straks kontakte dyrlegen.

4. Film hunden under et anfall

Har du muligheten til det, kan det være nyttig å gjøre et videoopptak av hunden under et anfall. Til det kan du bruke en smarttelefon eller et videokamera. Anfall hos hunder kan variere i type, fysisk uttrykk og lengde, så et opptak av hendelsen kan gi dyrlegen nyttig informasjon som kan hjelpe ham/henne til å anbefale det beste behandlingsprogrammet til nettopp din hund (se avsnittet "Praktiske verktøy" for flere opplysninger).

5. Bli hos hunden

Når anfallet er over, kan hunden være desorientert og ukoordinert en stund. Du bør om mulig bli hos hunden og hjelpe den gjennom denne perioden ved å fjerne gjenstander den kan skade seg på. La ikke hunden forsøke å gå ned trapper selv før koordinasjonsevnen er kommet helt tilbake.

6. Før en anfallsdagbok

Nøyaktige opptegnelser avanfallene du observerer, vil hjelpe dyrlegen med å identifisere eventuelle mønstre. De vil også hjelpe ham/henne med å anbefale den/de mest hensiktsmessige behandlingen(e), og selv vil du kunne se om disse anbefalingene fungerer (Se "Praktiske verktøy", hvor du kan laste ned en dagbok).

NB!  

Det er viktig å huske på at selv om øynene kanskje er åpne under et anfall, er hunden bevisstløs og ikke klar over hva som skjer. Selv om det kan være forferdelig å være vitne til anfallet, har den ikke smerter.