Sammen kan du og dyrlegen ta styringen for å behandle hundens epilepsi20 January 2016
Årsakene

Epilepsi kan bredt kategoriseres i to typer: primær (eller idiopatisk) og sekundær (eller symptomatisk).

Primær epilepsi

De fleste hunder som får diagnosen epilepsi, har primær epilepsi, hvor det ikke konstateres noen underliggende årsak til anfallene.

Hunder med primær epilepsi er friske på alle måter. Du ville ikke kunne gjenkjenne en hund med primær epilepsi hvis du møter en. Du kan kun finne ut av det ved å spørre eieren eller oppleve hunden under et anfall.

Dessverre finnes det ikke noen enkel test som kan fastslå om hunden har primær epilepsi. Dyrlegen vil kanskje først gjennomføre en rekke tester for å utelukke sekundær epilepsi, før han/hun kan stille diagnosen (se "Diagnose og å snakke med dyrlegen" for å få flere opplysninger).

Primær epilepsi kan ramme alle hunder, men noen av de rasene som hyppigst utvikler sykdommen, er:

Sekundær epilepsi

Sekundær epilepsi betyr at det finnes en underliggende sykdom som medfører anfall. Dyrlegen vil kanskje foreslå å utføre noen tester for å undersøke dette. Blant de underliggende sykdommene som kan medføre at en hund får anfall, er:

  • hodeskader
  • hjernesvulster
  • lever- eller nyreproblemer
  • infeksjoner
  • inntak av gift (f.eks. insektmidler)
  • lavt blodsukker

Hvor vanlig er epilepsi?

Epilepsi er en relativt vanlig sykdom hos hunder, med en forekomst på inntil 5 av 100. Primær epilepsi kan ramme alle, men er mer utbredt blant renrasede hunder. De fleste hunder med epilepsi vil oppleve sitt første anfall i en alder av mellom ett og fem år.