Sammen kan du og dyrlegen ta styringen for å behandle hundens epilepsi20 January 2016
Diagnose

   

Hunder med primær epilepsi er friske og normale i periodene mellom anfallene. Det er meget sannsynlig at når dyrlegen undersøker hunden, vil det tilsynelatende ikke være noe galt.

Derfor er det du som sitter på de viktigste opplysningene. Hvis du gir dyrlegen et videoopptak av hunden under et anfall, og en dagbok over anfallene, kan det hjelpe ham/henne med å få all nødvendig informasjon for å hjelpe hunden (se avsnittet "Praktiske verktøy" for å få flere opplysninger).

DIAGNOSTISERING AV PRIMÆR EPILEPSI

Diagnosen primær epilepsi stilles ved å utelukke andre potensielle årsaker til anfallene.

Når dyrlegen har undersøkt hunden, vil han/hun kanskje foreslå noen tester for å kontrollere om det er underliggende helseproblemer. Den vanligste testen i den forbindelse er en blodprøve. Blodprøver gir dyrlegen mulighet til å kontrollere at hundens lever og nyrer fungerer normalt, og at det ikke er tegn på infeksjon eller lavt blodsukker. De innledende blodprøvene gir også informasjon som kan være viktig dersom hunden skal ha medisin.

Blant de øvrige testene som dyrlegen eller en spesialist kanskje anbefaler, er en CT- eller MR-undersøkelse av hundens hjerne eller en ryggmargsprøve (som kontrollerer væsken rundt ryggmargen og hjernen).

NÅR DU SNAKKER MED DYRLEGEN

Siden det er svært usannsynlig at hunden får et anfall når dyrlegen er til stede, kan du hjelpe ved å beskrive dem i detalj. Hvis du gjør nøyaktige opptegnelser i en anfallsdagbok, er det til hjelp for dyrlegen (se avsnittet "Praktiske verktøy" for å få flere opplysninger). Dyrlegen trenger å vite følgende:

  • Hvor lenge anfallet/anfallene varte
  • Når på dagen anfallet/anfallene inntraff
  • Hva hunden gjorde før og etter anfallet/anfallene
  • Opplysninger om anfallet/anfallene. Hvis du gjør et videoopptak av hundens anfall, f.eks. med en smarttelefon, kan det også være til stor hjelp for dyrlegen (se avsnittet "Praktiske verktøy" for å få flere opplysninger)

FACTS  

Det er vanlig at hunder med primær epilepsi har normale blodprøveresultater.