Sammen kan du og dyrlegen ta styringen for å behandle hundens epilepsi20 January 2016
Praktiske verktøy

Anfallsdagbok

En anfallsdagbok er et viktig verktøy i behandlingen av hunder med epilepsi. Dagboken vil hjelpe dyrlegen med å avgjøre om anfallene skyldes epilepsi eller ikke. Hvis og når hunden får stilt diagnosen epilepsi, spiller dagboken en viktig rolle i forbindelse med overvåking og behandling av sykdommen.

Det er også nyttig hvis du i slutten av hver uke eller måned tegner inn hundens anfall på en graf. Dette kan bidra til å gi et tydelig bilde av anfallene over en periode, og det hjelper dyrlegen med å identifisere eventuelle mønstre.

Sørg for å holde dagboken og grafen oppdatert, og ta dem med til alle dyrlegebesøk.

Forneden finner du en anfallsdagbok og en anfallsoversikt.

Slik tar du tiden på anfallene

Det er svært viktig at du forsøker å ta tiden på anfallene. Det vil hjelpe både deg og dyrlegen med å konstatere om det trengs akutt medisinering for å stanse anfallet.

 1. Hvis du mener at et anfall er nært forestående, må du prøve å tilrettelegge omgivelsene slik at hunden ikke kommer til skade. Sørg for å ha en klokke i nærheten, slik at du kan ta tiden på anfallet.
 2. Dyrlegen må få rede på hvor lenge det fysiske anfallet varer (fase 2 i et anfall). Hvis hunden faller om, og bena eller kroppen begynner å bevege seg, varer anfallet fra dette tidspunktet og frem til hunden kommer til bevissthet igjen og kan reagere på deg.
 3. Slik registrerer du anfallets/anfallenes varighet:
  • Når hunden faller om og begynner å bevege seg, ser du på klokken og noterer tidspunktet, f.eks. 11.15
  • Bli hos hunden og følg de instruksene dyrlegen har gitt deg
  • Når hunden igjen er ved bevissthet og i stand til å reagere på deg, ser du på klokken og noterer tidspunktet, f.eks. 11.17
  • Beregn anfallets varighet, f.eks. 11.15 til 11.17 = to minutter
  • Registrer alle disse opplysningene i anfallsdagboken
 4. Hvis anfallet varer i mer enn fem minutter, eller hvis hunden har flere anfall i løpet av en kort periode, må du straks kontakte dyrlegen.
 5. Hvis anfallet ikke medfører at hunden faller om og beveger seg, må du spørre dyrlegen hvilke hendelser han/hun vil du skal ta tiden på og registrere.

Slik kan du gjøre videoopptak av hundens anfall

Hvis du kan gi dyrlegen et videoopptak (med smarttelefon eller videokamera) av et anfall, vil det være til stor nytte med tanke på hvordan han/hun kan hjelpe hunden på best mulig måte.

Det nyttigste opptaket for dyrlegen vil være fra fase 2, det fysiske anfallet. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å få et godt opptak:

 • Hvis du tror at hunden er i ferd med å få et anfall, må du tilrettelegge området rundt den, slik at den ikke kommer til skade. Sørg for å ha utstyr tilgjengelig for opptak, samt en klokke
 • Når anfallet starter, ser du på klokken og noterer deg tidspunktet. Start også opptaket
 • Forsøk om mulig å få hele hundens kropp med på opptaket. Hvis det ikke lar seg gjøre, filmer du hundens hode og ben. Videoopptak av hundens bakdel eller hale er mindre nyttig for dyrlegen
 • Når hunden slutter å bevege seg og kan reagere på deg igjen, ser du på klokken og noterer deg klokkeslettet. Nå kan du også stanse opptaket.
 • Registrer alle opplysningene i anfallsdagboken

Husk at hvis anfallet varer i mer enn 5 minutter, eller hvis hunden har flere anfall i løpet av kort tid, må du straks kontakte dyrlegen.

Hvis anfallet ikke medfører at hunden faller om og beveger seg, må du spørre dyrlegen hvilke hendelser han/hun vil du skal filme, ta tiden på og registrere.

Det viktigste under et anfall er å sørge for at du og hunden er i sikkerhet. Hvis du på noe som helst vis er bekymret, må du avbryte opptaket og kontakte dyrlegen.

Nyttige lenker

Du kan få ytterligere opplysninger om epilepsi, diagnostisering og behandling ved å besøke følgende nettsteder:

Agria.no

Dyreklinikk.no