Sammen kan du og dyrlegen ta styringen for å behandle hundens epilepsi20 January 2016
Vilkår for bruk

Bruk

Alt innhold på dette nettstedet tilhører Boehringer Ingelheim Vetmedica og er opphavsrettslig beskyttet. Det gis tillatelse til å bruke dokumenter (som produktpresentasjoner, pressemeldinger, datablad og vanlige spørsmål) fra dette nettstedet, forutsatt at (1) både merknaden om opphavsrett og denne tillatelsen tas med på alle kopier, (2) dokumentene på dette nettstedet kun brukes til informasjonsmessige, ikke-kommersielle eller personlige formål, at de ikke kopieres eller publiseres på nettverksmaskiner eller kringkastes i kommersielle medier, og (3) det ikke foretas noen endringer i dokumentene. All annen bruk forbys uttrykkelig og kan medføre alvorlige sivil- og strafferettslige reaksjoner. Overtredelser vil bli rettsforfulgt.

Ovennevnte tillatelse omfatter ikke bruk av design eller layout på dette nettstedet eller noe annet nettsted som eies, drives, er lisensomfattet eller kontrollert av et selskap i Boehringer Ingelheim-konsernet. Elementer på disse nettstedene er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett, trade dress, varemerke, urimelig konkurranse og andre lover og må ikke kopieres eller etterlignes, verken helt eller delvis. Ingen form for varemerke, trade dress, logo, grafikk, lyd eller bilde fra noe Boehringer-nettsted må kopieres eller videresendes, med mindre uttrykkelig tillatelse er gitt av det spesifikke Boehringer Ingelheim-selskapet som eier slike rettigheter.

Ansvarsfraskrivelse

Vi gjør vårt beste for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er nøyaktig og oppdatert. Boehringer Ingelheim Vetmedica og/eller selskapets leverandører gir imidlertid ingen garantier for at informasjonen i dokumentene og tilhørende grafikk som legges ut på dette nettstedet, er egnet til bestemte formål. Alle dokumenter og tilhørende grafikk stilles til rådighet "som de er", uten noen form for garanti. Boehringer Ingelheim Vetmedica og/eller selskapets leverandører fraskriver seg herved alt ansvar i forbindelse med denne informasjonen, deriblant alle underforståtte garantier om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, eiendomsrett og ikke-krenkelse av rettigheter. All adgang til og bruk av innholdet skjer for brukerens egen risiko. Boehringer Ingelheim Vetmedica og/eller selskapets leverandører er på ingen måte ansvarlig for eventuelle direkte skader, spesielle skader, indirekte skader, følgeskader eller andre skader som skyldes tap av bruk, data eller fortjeneste, verken forårsaket av kontraktsmessige, uaktsomme eller andre skadevoldende handlinger som oppstår i forbindelse med bruken av informasjon som stilles til rådighet på dette nettstedet. (Denne bestemmelsen gjelder ikke ansvar for dødsfall eller personskade som skyldes uaktsomhet.)

Dokumenter om veterinære legemidler skal ikke brukes som alternativ til å konsultere en veterinær eller annet kvalifisert personell. Ønsker du råd om et spesifikt helseproblem, bes du kontakte en veterinær.

Dokumentene og tilhørende grafikk som stilles til rådighet på denne serveren, kan inneholde tekniske feil eller trykkfeil. Informasjonen på dette nettstedet endres med jevne mellomrom. Boehringer Ingelheim Vetmedica og/eller selskapets leverandører kan til enhver tid forbedre og/eller endre produktet/produktene og/eller programmet/programmene som er beskrevet her.

Det er umulig å regulere nedlastinger fra dette nettstedet og eventuelle virus de måtte inneholde. Boehringer Ingelheim Vetmedica påtar seg ikke ansvaret for virusangrep eller medfølgende problemer som måtte oppstå ved bruk av dette nettstedet.

Merknader angående programvare, dokumenter og tjenester som stilles til rådighet på dette nettstedet.

Boehringer Ingelheim Vetmedica og/eller selskapets leverandører er på ingen måte ansvarlig for noen eventuelle direkte skader, spesielle skader, indirekte skader, følgeskader eller andre skader som skyldes tap av bruk, data eller fortjeneste, verken forårsaket av kontraktsmessige, uaktsomme eller andre skadevoldende handlinger som oppstår i forbindelse med bruken av programvare, dokumenter, levering eller manglende levering av tjenester eller informasjon som stilles til rådighet på dette nettstedet. (Denne bestemmelsen gjelder ikke ansvar for dødsfall eller personskade som skyldes uaktsomhet.)

Lenker til tredjeparters nettsteder

Følger du en lenke på dette nettstedet, forlater du nettstedet til Boehringer Ingelheim Vetmedica. Boehringer Ingelheim Vetmedica har ingen kontroll over nettstedene det lenkes til, og er ikke ansvarlig for innhold eller lenker på disse nettstedene eller for eventuelle endringer eller oppdateringer av dem. Boehringer Ingelheim Vetmedica er heller ikke ansvarlig for nettkringkasting eller andre former for overføring fra et nettsted det lenkes til. Disse lenkene er kun inkludert som en tjeneste til. En lenke til et nettsted betyr ikke at Boehringer Ingelheim Vetmedica går god for det.

Merknad om opphavsrett

Copyright © 2013 Boehringer Ingelheim Vetmedica. Alle rettigheter forbeholdes.

Merknad om varemerker

Varemerkenavnene til produkter fra Boehringer Ingelheim som nevnes på dette nettstedet, er varemerker som tilhører konsernet Boehringer Ingelheim, uansett om de er uthevet eller markert med varemerkesymbolet ®. Navn på selskaper og produkter som nevnes på dette nettstedet, kan være varemerker som tilhører andre selskaper. Bruk av disse varemerkene er, med unntak av det som er tillatt her, uttrykkelig forbudt og kan være straffbart.

Produktene som nevnes på dette nettstedet, kan ha ulike varenavn, ulik merking, ulik produktpresentasjon og ulik styrke i ulike land. Kontakt vår lokale avdeling for nærmere informasjon.

Spørsmål og tilbakemeldinger

Meldinger til Boehringer Ingelheim Vetmedica via dette nettstedet må ikke inneholde spørsmål om personlig helse eller spesifikke, reseptbelagte produkter. Disse må i stedet rettes til en helsemedarbeider. Hvis en bruker av dette nettstedet svarer med informasjon som omfatter tilbakemeldingsdata – f.eks. spørsmål, kommentarer, forslag eller andre tilbakemeldinger om innholdet på nettstedet eller eventuelle dokumenter som er hentet via dette – anses denne informasjonen å være ikke-konfidensiell. Boehringer Ingelheim Vetmedica er på ingen måte ansvarlig for denne informasjonen (bortsett fra i den grad det gjelder personlige opplysninger) og kan fritt gjengi, bruke, publisere og videreformidle den til andre. Alle brukere anses – når de sender et svar eller et spørsmål – for å ha godtatt en slik anvendelse osv.

Din bruk av nettstedet kan bli registrert. Boehringer Ingelheim Vetmedica kan fritt bruke denne informasjonen i statistisk øyemed for å sikre en avbruddsfri tjeneste og forbedre sine nettsteder. Ved å gå inn på dette nettstedet godtar du vilkårene for bruk som er angitt her.

Personvern

Boehringer Ingelheim Vetmedica følger bestemmelsene i Data Protection Act 1998 når det gjelder personvern. Selskapet bruker kun personlige opplysninger som sendes i forbindelse med avsnittet om spørsmål og tilbakemeldinger med henblikk på produktutvikling, kvalitetssikring og produktbevissthet.

Boehringer Ingelheim Vetmedica kan benytte informasjonskapsler (cookies) til å innhente og lagre informasjon om en brukers preferanser, slik at vi kan spore og fokusere på våre brukeres interesser.

Dette nettstedet har iverksatt sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endringer av den informasjonen vi kontrollerer.

Hvis du har spørsmål eller problemer i forbindelse med sikkerhet, ber vi deg kontakte oss på svar.cop@boehinger-ingelheim.com

Eventuelle endringer i disse retningslinjene for personvern vil bli offentliggjort på dette nettstedet, slik at brukerne alltid er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og under hvilke omstendigheter vi eventuelt videreformidler den.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er nedfelt her, forbeholdes.