Sammen kan du og dyrlegen ta styringen for å behandle hundens epilepsi20 January 2016
Behandling

Epilepsi kan ikke helbredes, men hos de fleste hunder kan det behandles godt, slik at du og hunden din kan få et godt og lykkelig liv sammen. Der finnes medisin til langsiktig bruk som ikke stanser anfallene helt, men som kan redusere hyppigheten av dem. I noen tilfeller blir hunden helt anfallsfri. Behandlingen er meget individuell og skal alltid skje i samråd med dyrlegen. Det er flere trinn i prosessen med å finne den riktige behandlingen:

1. Vurdering av hundens helse

Før dyrlegen skriver ut medisin, må han/hun vite hvor ofte hunden har anfall, og hvor alvorlige de er. Du og dyrlegen vil kanskje komme frem til at anfallene er for milde eller for sjeldne til at det er grunn til å gi hunden livsvarig medisin. Uansett om hunden mottar behandling eller ikke, er det viktig å føre en nøyaktig anfallsdagbok (se "Praktiske verktøy"). Ta med dagboken til alle dyrlegebesøk. Dagboken og grafen hjelper dyrlegen med å ha oversikt over hundens tilstand og komme med anbefalinger som kan være til nytte.

2. Behandlingsstart

Hvis hunden skal i gang med epilepsibehandling, må du være klar over at det kan ta litt tid å finne den mest hensiktsmessige medisinen og den doseringen som passer til nettopp din hund. De første par ukene vil dyrlegen sannsynligvis foreta hyppige kontroller. Er du urolig med tanke på hunden eller behandlingen den får, må du rådføre deg med dyrlegen.

3. Å gi medisin

De fleste typer medisin gis oralt som tabletter. De skal gis regelmessig og på omtrent samme klokkeslett hver dag. DU MÅ IKKE endre på eller avbryte medisineringen uten å ha snakket med dyrlegen først. Hvis du plutselig avbryter medisineringen, kan hunden få et anfall som kan kreve akutt behandling.

4. Rutinekontroller

Når hunden har fått behandling en periode, skal dyrlegen foreta en rutinekontroll. I den forbindelse kan han/hun eventuelt foreslå å ta noen blodprøver. Spør dyrlegen om han/hun ønsker å se hunden før eller etter du har gitt den medisin. Husk å ta med anfallsdagboken.

5. Avbrytelse av medisinering eller bytte til annen medisin

Du må ALDRI bytte medisin uten å ha snakket med dyrlegen først. Normalt skal hunden ha epilepsimedisin resten av livet. Hvis du øker dosen uten nøye overvåking, kan det oppstå alvorlige bivirkninger, mens en reduksjon av dosen eller avbrytelse av medisineringen kan utløse et anfall. Andre legemidler kan bli påvirket av epilepsibehandlingen, så dette må du ALLTID først sjekke med dyrlegen. Endringer i medisinering eller behandling skal registreres i hundens anfallsdagbok.

FØR EN ANFALLSDAGBOK

Du bør ta med din dagbok hver gang du besøker dyrlegen. Dagboken og grafen kan hjelpe dyrlegen med å identifisere eventuelle mønstre.