Sammen kan du og dyrlegen ta styringen for å behandle hundens epilepsi20 January 2016
Gode råd

HVA DU KAN GJØRE

Vær positiv. De fleste hunder med epilepsi lever lenge og lykkelig sammen med sine eiere.

Kontakt dyrlegen hvis du er bekymret for hunden din.

Kontakt dyrlegen straks hvis et anfall varer i mer enn fem minutter.

Kontakt dyrlegen straks hvis hunden får gjentatte anfall etter hverandre.

Ring til dyrlegen før du tar hunden med til klinikken.

Ta tiden på anfallene og registrer dem i en anfallsdagbok.

Gjør videoopptak av hundens anfall og vis dem til dyrlegen.

La hunden få rutinekontroller hos dyrlegen.

Snakk med dyrlegen om hva som er den beste behandlingsmetoden for hundens epilepsi.

Sørg for at hunden ikke skader seg hvis du tror den er i ferd med å få et anfall.

Flytt salongbord, steng trappegrinder og fjern ledninger.

Fjern så mange sensoriske stimuli som mulig hvis du tror at hunden er i ferd med å få et anfall. Slå f.eks. av TV-en og slukk lyset.

Hold øye med hunden når den er i ferd med å komme seg etter et anfall, spesielt hvis det er andre kjæledyr eller barn i nærheten.

Snakk om hundens epilepsi med venner og familie, slik at de vet hva de skal gjøre hvis de opplever at hunden har et anfall.

HVA DU IKKE SKAL GJØRE

Glem ikke å gi hunden medisin regelmessig, på samme tidspunkt hver dag.

Gjør aldri endringer i medisineringen uten å ha snakket med dyrlegen først.

Du må ikke avbryte, endre, øke eller redusere medisineringen uten å ha snakket med dyrlegen først.

Gi ikke hunden annen medisin uten å ha snakket med dyrlegen først.

Ta ikke hunden til dyrlege umiddelbart etter et vanlig anfall. Det er bedre at den kommer seg hjemme. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, må du kontakte dyrlegen.

Hold hendene vekk fra hundens munn under et anfall. Den har ikke kontroll over musklene og vil sannsynligvis bite deg.